Blomflaska.jpg (19214 bytes) Blomkaraff            Foto K. Raffolt